15. maart 2022
Uit het leven van wethouder Gulpen, deel 16 Gemeenteraadsverkiezing. Deel 16 van onze serie is het laatste onderdeel in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezing van 16 maart. Bij landelijke en provinciale verkiezingen komen de Simpelveldse kiezers vrij getrouw naar het stembureau. Zo’n stabiele opkomst is elders in Nederland vaak niet aan de orde. De belangstelling voor verkiezingen is danig verminderd. Het vertrouwen in de politiek is vanwege een veelheid van redenen afgenomen. De
08. maart 2022
Lintje
Uit het leven van wethouder Gulpen, deel 15 Lintje. Als wethouder heb ik jaarlijks het genoegen met het college mee te mogen gaan als de lintjes worden uitgereikt. Het is prachtig aanwezig te mogen zijn als de lintjes eind april bij onze burgers belanden. Praktisch iedereen is totaal verrast en had nooit gedacht hiervoor in aanmerking te komen. De gedecoreerde en zijn familie zijn terecht heel trots op toegekende onderscheiding. Men heeft dan ook iets bijzonders gedaan voor andere burgers. Ni
01. maart 2022
Besturen
Uit het leven van wethouder Gulpen, deel 14 Besturen. Verenigingen binnen een gemeenschap zijn een belangrijke en bindende factor. Een vereniging zorgt voor ontmoeting, beweging, een extra luisterend oor, sociale controle, sten en hulp. Echter, geen vereniging zonder bestuur. Momenteel is het lastig om mensen te vinden die bestuursverantwoordelijkheid willen dragen. Bestuursleden zijn vrijwilligers die zich extra en vaak belangeloos inzetten voor de vereniging. Zonder deze vrijwilligers wordt h
22. februari 2022
Afval en milieu
Uit het leven van wethouder Gulpen, deel 13 Afval en milieu. Steeds succesvoller zijn wij als burgers met het scheiden van ons “afval”. Hierdoor dragen wij goed bij aan de circulaire economie. Beste een moeilijk woord, waarmee bedoeld wordt dat ons afval geen afval meer is, maar grondstof voor hergebruik. Stoffen die hergebruikt worden leveren geld op. Wat zou het fijn zijn als ál ons afval geld opleverde….. Maar zo ver zijn we nog niet. We leveren steeds minder afval aan, onder meer omdat we
15. februari 2022
Het juiste verhaal
Uit het leven van wethouder Gulpen, deel 12 Het juiste verhaal. Tijdens onze campagne horen we nogal eens toezeggingen van partijen die nergens op slaan. Men belooft iets dat niet waargemaakt kan worden. De gemeente heeft b.v. geen daadwerke-lijke zeggenschap over een aantal zaken. Soms bepaalt het Rijk dat een bepaalde taak uitge-voerd moet worden en mag de gemeente alleen bepalen op welke wijze dat gaat gebeuren. Een opgelegde taak beperkt de daadkracht van een gemeente. Kwijtschelding
08. februari 2022
Bejaarden
Uit het leven van wethouder Gulpen, deel 11 Bejaarden. Nederland vergrijst, Bocholtz en Simpelveld evenzeer. Beleid in Nederland is dat men zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijft wonen. Dat gaat niet vanzelf en is ook niet gemakkelijk. Het bejaardenhuis van weleer bestaat niet meer. Toch was er grote behoefte aan. De concentratie van bejaarden zorgde voor een gemeenschappelijke leefwereld. Je kon er samen zijn in b.v. de gemeenschappelijke ruimte of er voor kiezen in je eigen kamer te
01. februari 2022
Bekeuring
Uit het leven van wethouder Gulpen, deel 10 Bekeuring. Uitermate onprettig, je krijgt een bekeuring. Vervelend als het gebeurt, maar meestal mag je de schuld bij jezelf zoeken. Allicht is het eenvoudiger om iemand anders de schuld te geven. Ronduit kwalijk is het dat de boa of de politie agressief belaagd wordt, of dat nu via een scheldpartij gebeurt of met lichamelijk geweld.
25. januari 2022
Uitkijkpunt Hulsveld
Uit het leven van wethouder Gulpen, deel 9 Uitkijkpunt Hulsveld. Verborgen in het Hulsveld ligt een grote parkeerplaats, die een fantastisch uitzicht biedt over Simpelveld en het verdere achterland. De parkeerplaats zelf is zonder meer troosteloos te noemen. Slechts een enkele toerist stopt er even en in de avond en nacht is het een verzamelplek voor jongeren. Dit unieke
18. januari 2022
Stationsomgeving
Uit het leven van wethouder Gulpen, deel 8 Stationsomgeving. De stoomtrein is een grote toeristische trekpleister in onze gemeente. De namen ZLSM en Simpelveld zijn om die reden landelijk bekend. Enkele jaren geleden werd de Provincie Limburg eigenaar van het stationsgebouw, het terrein eromheen en alle rails met bijbehorende kunstwerken. De last
11. januari 2022
Verward
Uit het leven van wethouder Gulpen, deel 7 Verward? Binnen de gemeente Simpelveld wonen –net als in elke andere gemeente- personen met een psychiatrische achtergrond. Terecht geldt de algemene stelregel dat mensen, die psychisch belast zijn, zoveel als mogelijk in onze woonwijken wonen. Uiteraard wor

Meer weergeven