RAADSLEDEN VAN LEEFBAAR SIMPELVELD

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan in de gemeente. De leden van de gemeenteraad (raadsleden) nemen alle beslissingen die voor de gemeente van belang zijn. Bijvoorbeeld over onderwijs, nieuwbouw of de hoogte van de belastingen.

Wethouder 

 

 

Thijs Gulpen

 

Cochemstraat 9

6369 TM Simpelveld

045 - 54 44 887

 

t.gulpen@simpelveld.nl

Raadslid

 

 

Luud Schoonen 

 

Wilhelminastraat 24

6351 GN  Bocholtz

045 - 54 43 294

 

lschoonen@hetnet.nl

Raadslid

 

 

Rick Kisters

 

Bethlehemstraat 12

6351 LB Bocholtz

06 - 53 46 77 06

 

r.kisters@simpelveld.nl

Fractievoorzitter en raadslid

 

Frans Ortmans

 

Prickart 39a

6351 AE Bocholtz

045 - 54 41 983

 

f.ortmans@simpelveld.nlDE PORTEFEUILLEVERDELING

DE WETHOUDER:

Thijs Gulpen: Werk en Inkomen, Volksgezondheid, Maatschappelijke Ondersteuning, Ouderenzorg, Sport.

 

DE RAADSLEDEN: 

Luud Schoonen: Openbare Orde en Veiligheid, Dienstverlening, Ouderenzorg, Toerisme, Welzijn, Financiën.

 

Rick Kisters: Jeugd- en Jongerenwerk, Sport, Mobiliteit en Infrastructuur, Cultuur, Onderwijs, Wonen, Ruimtelijke Kwaliteit.

 

Frans Ortmans: Algemeen Bestuur, Werk en Inkomen, Maatschappelijke Ondersteuning, Informatisering en Automatisering, Milieu en Duurzaamheid, Handhaving.


COMMISSIELEDEN VOOR LEEFBAAR SIMPELVELD

Ingrid Koll-Jongen

Commissie middelen

i.koll@simpelveld.com

Sjorsj Amkreutz

Commissie grondgebiedzaken

s.amkreutz@simpelveld.nl

Tim Ortmans

Commissie burgerzaken

t.ortmans@simpelveld.nl


Jo Thomas

Commissie middelen

j.thomas@simpelveld.nl

Kevin Paffen

Commissie grondgebiedzaken

k.paffen@simpelveld.nl

Élena Quaden

Commissie burgerzaken

e.quaden@simpelveld.nl


De gemeenteraad vergadert zoals eerder vermeld meestal eens per maand. De besluitvorming in de raad wordt veelal voorbereid door één of meer raadscommissies die worden voorgezeten door een raadslid. Ook kan een commissie overleggen met het college van B&W zodat niet telkens de volledige gemeenteraad met het college en/of de burgemeester hoeft te overleggen. In gemeente Simpelveld zijn drie verschillende commissies ingedeeld te weten commissie burgerzaken, middelen en grondgebiedzaken.